Saturday, July 6, 2013

SIPINTAR

Assalamualaikum.

Simposium Penyelidikan Tahun Akhir (SIPINTAR) anjuran Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia yang diadakan pada 2 Julai 2013. Simposium ini di adakan sebagai pembentangan kajian ilmiah bagi pelajar tahun akhir kejuruteraan awam.

Utube. - video antara pembentang. me at 1.20. ehhehe


AHMAD SHAZALI BIN MHD SHAH
A130793
"KEBERKESANAN IRON REMOVAL MEDIA DAN TUMBUHAN THE CATTAIL TYPHA ANGUSTIFOLIA DALAM MERAWAT AIR SISA DOBI"SEDIKIT PENGHARGAAN BUAT DIRI INI

P/S - Alhamdulillah. terima kasih kepada-Mu Ya Allah kerana dengan izin dari-Mu, berjaya juga thesis dan pembentangan ini dijalankan dengan jayanya. Terima kasih juga buar Dr. Siti Fatin Mohd Razali, penyelia projek kerana banyak membantu dan memberi nasihat sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. terima kasih juga kepada para pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu secara langsung atau tidak langsung. buat jackass friend, Muhammad Aminurlah Jamin, Muhammad Jaykhan Ahlan, Raja Izzul Hazwan Raja Ezar Ishamuddin, insyaAllah terima kasih banyak dalam semua pertolongan yang diberikan sepanjang tempoh 4 tahun ini.